Informator przychodni Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

Przychodnia jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 18.00, pacjenci przyjmowani są po uprzednim umówieniu. Forma rejestracji jest dowolna - osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

Realizowane są wizyty domowe do pacjentów obłożnie chorych i niesprawnych, o wskazaniach do wizyty decyduje lekarz przychodni po rozmowie z pacjentem lub opiekunem. Czas zarezerwowany na wizyty domowe to godziny od 14.00 – 15.00, proszę więc nie czekać z ich zgłaszaniem do godzin popołudniowych.

Pacjenci z zachorowaniami nagłymi zagrażającymi ich zdrowiu i życiu przyjmowani są poza kolejnością. Prawo do korzystania z porady lekarskiej poza kolejnością mają też inwalidzi wojenni, chore dzieci do lat trzech, zasłużeni krwiodawcy oraz pracownicy opieki społecznej w trakcie wykonywania obowiązków służbowych.

Poza godzinami przyjęć przychodni NZOZ LUBOMED s.c., od godziny 18.00 do 8.00 w dni robocze oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta - pomoc  medyczną zabezpiecza:

POMOC STACJONARNA i WYJAZDOWA - LEKARSKA  I  PIELĘGNIARSKA

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Lwówku Śląskim

Poradnia Nocnej Świątecznej Opieki Zdrowotnej

ul. Kościelna 21, 59-600 Lwówek Śląski,    tel: 75 7820153 

(budynek Szpitala w Lwówku Śląskim, wejście od Poradni Chirurgicznej) .

 Istnieje możliwość wykonania zabiegów - iniekcji w domu chorego. Wymagane jest zlecenie od swojego  lekarza rodzinnego.  Zgłoszenia dokonuje się pod nr tel. 757820153 ( gabinet nocnej i świątecznej opieki medycznej ) lub pod nr 663 220 115 -  bezpośrednio u pielęgniarki wykonującej zabiegi.

 Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne i udzielane bez skierowania.

Pacjent może skorzystać z tej formy opieki opieki zdrowotnej w przypadku:

  • nagłego zachorowania
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia

Pogotowie Ratunkowe - tel. 999 - udziela pomocy w nagłych wypadkach i zachorowaniach

(w szczególności: utrata przytomności, upadek z wysokości, złamania, wypadki komunikacyjne, nagłe zaburzenia świadomości, nagła duszność, porażenie prądem elektrycznym, poród)

 
NZOZ LUBOMED