Aktualności Drukuj Poleć znajomemu


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (RODO) znajdują się
 
w zakładce:   "Zakres działalności"
 
----------------------------------------------------------------------------------------   
 
 
                                                                                                        Lubomierz, 27.05.2019 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIAW związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

LUBOMED Spółka Cywilna Dariusz Dąbrowski, Magdalena Dąbrowska, ul. Gryfiogórska 6, 59-623 Lubomierz,

informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę aparatu ultrasonograficznego z funkcją Doppler

głowicami, wybrana została oferta firmy:  

 

Profimedical Bestry, Wichary Spółka Jawna,

Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice

 

z ceną łączną 79 900,00 PLN brutto, 73 981,48 PLN netto.


                                                           

 
----------------------------------------------------------------------------------------  
 
  
                          
                          ZAPYTANIE OFERTOWE                  Lubomierz, 16.05.2019 

 

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej LUBOMED Spółka Cywilna Dariusz Dąbrowski, Magdalena Dąbrowska

 zaprasza do złożenia oferty na:

Dostawa aparatu ultrasonograficznego z funkcją Doppler z 2 głowicami


Operacja pn. „Rozwój działalności firmy  NZOZ LUBOMED s.c. poprzez  realizację innowacyjnego projektu – budowy  i wyposażenia nowej placówki w Mirsku oraz poszerzeniu zakresu  świadczonych usług”

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 DZIAŁANIE 19: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,

PODDZIAŁANIE:19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. 

 

 Szczegóły zapytania ofertowego, specyfikacja i wymagane załączniki znajdują się na stronie:  
 
 
 
ID Ogłoszenia 15/16/05/2019 
                         
               
    
 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
  
 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

LUBOMED Spółka Cywilna Dariusz Dąbrowski, Magdalena Dąbrowska,

ul. Gryfiogórska 6, 59-623 Lubomierz, informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia

na wykonanie następujących robót budowlanych:

Budowie energooszczędnego budynku przychodni z innowacyjnym źródłem ogrzewania

w postaci pompy ciepła oraz wspomagającej jej instalacji fotowoltaicznej.

Budynek z parkingiem i zagospodarowaniem terenu – wg przedmiaru robót kosztorysu,

 

wybrana została oferta firmy:

 

Firma Handlowo – Usługowa EL-STAN Fronc Stanisław, ul. Gliniana 2, 59-620 Gryfów Śląski

 

z ceną łączną 834 851,52 PLN netto.


 

Lubomierz, 27.12.2017


 
 
 
................................................................................................. 
 
 
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.
 
„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,7 kWp na dachu nieruchomości
 
położonej przy ul. Gryfiogórskiej w Lubomierzu”


W oparciu o kryteria i warunki zamieszczone w zapytaniu ofertowym oraz złożone oferty,
 
dokonano rozstrzygnięcia w/w zamówienia.
 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 12
 
Oferta ta została złożona przez:
 
OZAWO Sp. z o.o.
ul. Leona Wyczółkowskiego 6
65-140 Zielona Góra 
Z ofertą cenową brutto: 375 150,00 zł
Rękojmia na okres 3 lat
 
 
Uzasadnienie:
 
Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w zapytaniu cenowym oraz uzyskała największą
 
liczbę punktów.
 
 
Uwaga: 
 
 
Szczegółowe informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny oferty z punktacją znajdują się pod adresem - wybór najkorzystniejszej oferty

 
 
 .................................................................................................  

 
  
 

Szanowni turyści, goście odwiedzający nasze okolice.

 

Uprzejmie informujemy, że placówkach przychodni LUBOMED przyjmujemy bezpłatnie zamiejscowych pacjentów

ubezpieczonych w NFZ oraz osoby spoza obszaru Polski, legitymujące się kartą EKUZ

(Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) .

 

W razie potrzeby, nagłego zachorowania, braku leków - zapraszamy dzieci i dorosłych na konsultacje lekarskie do
 
 placówek NZOZ LUBOMED  w Lubomierzu, Mirsku, Pasieczniku, Pławnej Górnej.

  

Rejestracja telefoniczna: 75 7833550, 75 7817912 
 
 
 
***************************************************************************** 
 

        Zapraszamy do odwiedzenia Nas na Facebook'u

 

***************************************************************************** 

 

 

 

 Szanowni Rodzice i Opiekunowie ! 

 

 Pragniemy Państwa poinformować o rozpoczynającym się Programie profilaktyki zakażeń

 wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Lubomierz na lata 2016 - 2018.

 Program składa się z części edukacyjnej dla uczniów i ich rodziców oraz szczepień ochronnych

 przeciwko wirusowi HPV u dziewcząt.


 Przyczyną raka szyjki macicy jest bardzo powszechny wirus brodawczaka ludzkiego – HPV.

 Zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego HPV (human papillomavirus) następuje najczęściej

 przez  kontakt płciowy. U części zakażonych kobiet rozwijają się zmiany przednowotworowe

 i nowotworowe  na błonach śluzowych szyjki macicy, pochwy i sromu. Zakażenie wirusem HPV

 może być również  przyczyną rozwoju nowotworów w obrębie głowy i szyi, a także odbytu

 oraz brodawek płciowych  zarówno u mężczyzn jak i kobiet.

 

 Dzisiejsza medycyna daje możliwość zabezpieczenia się przed ryzykiem choroby.

 W statystykach zachorowalności na raka szyjki macicy Polska zajmuje jedno z czołowych

 miejsc w Europie.

 Aby zminimalizować ryzyko choroby ginekolodzy zalecają między innymi zaszczepienie się

 przed onkogennymi typami wirusa HPV. Rutynowe stosowanie szczepionki przeciwko HPV jest

 rekomendowane dla dziewczynek od 12 do 16 roku życia ( przed rozpoczęciem aktywności

 seksualnej).

 

 Większość krajów Unii Europejskiej zdecydowało się na powszechne szczepienie dziewczynek.

 W Polsce szczepienie przeciwko HPV jest w kalendarzu szczepień zalecanych.

 Oznacza to, że choć zaleca się to szczepienie - to na razie nie ma na to funduszy.

 

 W ostatnich latach coraz więcej samorządów w Polsce decyduje się na finansowanie szczepień

 kilkunastoletnich dziewczynek z własnych środków budżetowych.

 W roku 2016 również gmina Lubomierz dołączyła do samorządów podejmujących to działanie

 w ramach własnych środków budżetowych, które uzyskało pozytywną ocenę

 Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie.

 

 Realizatorem programu szczepień profilaktycznych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

 LUBOMED, z siedzibą w Lubomierzu, ul. Gryfiogórska 6.

 Dziewczętom podawana będzie szczepionka o nazwie Cervarix, zgodnie

 z dwudawkowym schematem  podawania tj. w 0 i 6 miesiącu ( czerwiec i grudzień 2016 dla

 urodzonych w 2003 roku).

 Każde szczepienie poprzedzać będzie bezpłatna konsultacja lekarska kwalifikująca

 do szczepienia.

 

 Przez 3 letni okres realizacji, planujemy zaszczepić 80 dziewcząt urodzonych

 w latach 2003 – 2005.


 Dzięki realizacji tego programu macie Państwo szansę objąć bezpłatnym szczepieniem

 swoją  córkę.


 Przed podjęciem decyzji, prosimy o zapoznanie się z Programem oraz ulotką opisującą zarówno

 samą szczepionkę Cervarix, jak i zalety stosowanej profilaktyki

 ( materiały dostępne na stronie internetowej BIP Gminy Lubomierz oraz

 stronie  www.facebook.com/lubomed/ )

 

 

*************************************************************

 

  

Szanowni Pacjenci,

 

 Zapraszamy do gabinetów w przychodni LUBOMED:

 

* psychologa,

* dietetyka,

* protetyka słuchu, 

* dermatologa,

neurologa,

* urologa,

* fizjoterapeuty,

 

Zapisy i szczegółowe informacje w placówkach NZOZ LUBOMED.

 

 

 ********************************************************************************************************* 

 

Przychodnia LUBOMED

 

           zaprasza do: 
 

 GABINETU DIAGNOSTYKI ULTRASONOGRAFICZNEJ

 

 Na nowoczesnym aparacie Philips HD 5 wykonujemy badania:

- USG jamy brzusznej 

USG tętnic szyjnych i kręgowych

- USG dopplerowskie tętnic i żył kończyn dolnych 

- USG  tarczycy

- USG szyi, ślinianek i węzłów chłonnych szyi

 

Informacja i rejestracja :    telefonicznie  75 7833550    lub      osobiście w przychodni. 

      

 
******************************************************************************************** 
 
 
Zapraszamy na naszą stronę Facebook - tam znajdziesz najnowsze
 
informacje, aktualności, ogłoszenia     
 
https://pl-pl.facebook.com/pages/Nzoz-Lubomed-w-Lubomierzu/108721579182927 
 
 
******************************************************************************************** 
 

Szanowni Pacjenci,
 
Informujemy o zmianie numeru telefonu do 
 
Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Gryfowie Śląskim. 
 
 
Nowy nr :    75 64 09 900 wewn. 10
 
 
  
*******************************************************************************************  
 
 

          Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej LUBOMED


          zaprasza do:

 

Gabinetu Protetyka Słuchu na :

 Bezpłatne badanie słuchu i konsultacje

 

 Zadania Protetyka Słuchu to:

 - posługiwanie się specjalistyczną aparaturą do badań słuchu

 - interpretowanie wyników badania słuchu

 - dobieranie do potrzeb pacjenta i regulowanie aparatów słuchowych

 - naprawa aparatów słuchowych

 - wymiana baterii  

 

informacje w rejestracji Przychodni lub pod nr tel. 75 7817912, 75 7833550

 
 
****************************************************************************************

 

  

       Konsultacje specjalisty UROLOGA i badanie  USG w zakresie kamicy układu

          moczowego, przerostu prostaty, nietrzymania moczu, zaburzeń wzwodu

      które odbywają się raz w miesiącu.

 

 zapraszamy Panie i Panów.     

wymagana wcześniejsza rejestracja. 


  ****************************************************************************************
 

 
Zapraszamy mieszkańców Gminy Mirsk do składania deklaracji
 do filii NZOZ LUBOMED s.c. ,
przy ul. Betleja 24, obok nowej apteki.

Punkt Lekarski w Mirsku jest czynny codziennie w godz. od 8.00 - 16.00.

Ubezpieczeni pacjenci są przyjmowani bezpłatnie w ramach NFZ przez trójkę lekarzy:
dr Skibińską - Fronc, dr Dąbrowskiego i dr Kegel
- specjalistów medycyny rodzinnej i pediatrę.

Do dyspozycji pacjentów są czynne codziennie:
 
- laboratorium, EKG, gabinet zabiegowy,
- wizyty domowe lekarza, pielęgniarki oraz położnej 
- gabinet USG 
                         - fizjoterapeuta (wizyty i rehabilitacja w domu chorego).

Rejestracja i dalsze informacje na miejscu lub pod nr tel.:  75 7817912
                     
                          Przypominamy,  że pacjenci należący do przychodni LUBOMED mogą korzystać z porad specjalistów
                          przyjmujących w innych przychodniach ( w Mirsku, Gryfowie Śl.)  w ramach NFZ.
                          Wszelkie przypadki odmowy lub zmuszania do zmiany lekarza rodzinnego są niezgodne z prawem i proszę
                          zawiadamiać o nich  NFZ - tel. 71 7979 134
 
 
 ****************************************************************************************
                       
                                     
Zapraszamy do prywatnej poradni dermatologicznej !

 Dr Tomasz Browarski przyjmuje  pacjentów 2 razy w miesiącu,

Przychodnia  LUBOMED, ul. Gryfiogórska 6 w Lubomierzu.

Informacja i zapisy: telefonicznie (75) 783 35 50 lub osobiście w przychodni.

 

   ****************************************************************************************

 

 
 
NZOZ LUBOMED