Informator przychodni

Przychodnia jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 18.00, pacjenci przyjmowani są po uprzednim umówieniu. Forma rejestracji jest dowolna - osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

Realizowane są wizyty domowe do pacjentów obłożnie chorych i niesprawnych, o wskazaniach do wizyty decyduje lekarz przychodni po rozmowie z pacjentem lub opiekunem. Czas zarezerwowany na wizyty domowe to godziny od 14.00 – 15.00, proszę więc nie czekać z ich zgłaszaniem do godzin popołudniowych.

Pacjenci z zachorowaniami nagłymi zagrażającymi ich zdrowiu i życiu przyjmowani są poza kolejnością. Prawo do korzystania z porady lekarskiej poza kolejnością mają też inwalidzi wojenni, chore dzieci do lat trzech, zasłużeni krwiodawcy oraz pracownicy opieki społecznej w trakcie wykonywania obowiązków służbowych.

Poza godzinami przyjęć przychodni NZOZ LUBOMED s.c., od godziny 18.00 do 8.00 w dni robocze oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta - pomoc  medyczną zabezpiecza:

POMOC STACJONARNA i WYJAZDOWA - LEKARSKA  I  PIELĘGNIARSKA

Wielospecjalistyczna Przychodnia w Gryfowie Śląskim

  • ul. Malownicza 1 w Gryfowie Śląskim

Telefon:  75 6409900 wewnętrzny 10

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne i udzielane bez skierowania.

Pacjent może skorzystać z tej formy opieki opieki zdrowotnej w przypadku:

  • nagłego zachorowania
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia

Pogotowie Ratunkowe - tel. 999 - udziela pomocy w nagłych wypadkach i zachorowaniach

(w szczególności: utrata przytomności, upadek z wysokości, złamania, wypadki komunikacyjne, nagłe zaburzenia świadomości, nagła duszność, porażenie prądem elektrycznym, poród)